خرید از فروشگاههای عضو

خرید از فروشگاههای عضو

فروشگاههای کثیری از تمام صنوف در سطح کشور عضو اپلیکیشن مشعل و طرف قرارداد با این مجموعه می باشند که این امکان را به شما عزیزان میدهد که با جستجو، نزدیکترین فروشگاه مد نظر از هر صنفی را با بالاترین درصد تخصیص بنزین نسبت به موقعیت خود پیدا نموده و برای تهیه مایحتاج خود اقدام نمایید.

لازم به ذکراست که امتیاز سوخت یارانه ای، مازاد بر همه تخفیف های ارائه شده توسط فروشگاهها یا تخفیف های گرفته شده از طرف شما از فروشگاه می باشد و لحظه ای که شما عزیزان نسبت به کشیدن کارت بانکی اقدام می نمایید تازه تخفیف های مشعلی در قالب سهمیه بنزین یارانه ای مازاد بر موارد فوق به شما تعلق می گیرد.
به عبارت دیگر شما گرامیان در حین خرید علاوه بر تخفیف های فروشگاه و یا اخذ تخفیف، سهمیه اهدایی سوخت یارانه ای که میزان آن برای هر فروشگاه متغیر بوده و در اطلاعات هر فروشگاه لحاظ شده است، را نیز می توانید دریافت نمایید.