ویژگی های متمایـز اپلیکیشن مشعل

عضویت آسان

با عضویت در باشگاه مشتریان مشعل می توانید از طرح ها ، جوایز ،قرعه کشی ها ، جشنواره ها و کلیه اخبار زودتر از همه مطلع شوید.

سهمیه بنزین

در بیست وهفتم هر ماه می توانید بطور دلخواه در اپلیکیشن نوع دریافت امتیازات خود را مشخص کنید . میتوانید سهمیه بنزین دریافت کنید و یا می توانید وجه نقد آن را مطالبه نمایید و یا در غیر اینصورت امتیازات خود را برای شرکت در قرعه کشی ذخیره نمایید و هر وقت خواستید وجه نقد یا بنزین آن امتیاز را دریافت کنید.

صندوق امتیازات

کاربران گرامی می توانند بنزین تخصیص یافته از هر خرید را به صندوق امتیازات خود را منتقل نمایند. شایان ذکر است که میتوانید در هر زمان به امتیاز و یا وجه نقد تبدیل نمایید.

یافتن فروشگاهها

در اپلیکیشن هر فروشگاه یک موقعیت مکانی دارد که با توجه به آدرس آن فروشگاه ثبت شده است. شما می توانید پس از جستجو ، فروشگاه مد نظرتان را یافته و با مسیریابی که در صفحه مشخصات فروشگاه می باشد نسبت به یافتن کوتاهترین مسیر در کمترین زمان به محل فروشگاه مراجعه نمایید.

انتقال امتیازات

شما می توانید بخشی و یا کل امتیازات خود را به آشنایان و دوستان خود منتقل کنید.

شارژ مستقیم سوخت

پس از هر خرید از طرفهای قرارداد اپلیکیشن مشعل بطور مستقیم سهمیه بنزین مربوطه به شما تخصیص داده میشود .

معرفی به دوستان

اپلیکیشن مشعل را به دوستان خود معرفی کنید و در ازای هر معرفی یک امتیاز (معادل یک لیتر بنزین) دریافت کنید. همچنین در هر معرفی علاوه بر شخص معرفی کننده که مشمول امتیاز میشود، شخص معرفی شده هم یک امتیاز دریافت خواهد کرد.