ویژگی های متمایـز اپلیکیشن مشعل

یافتن فروشگاهها

در اپلیکیشن هر فروشگاه یک موقعیت مکانی دارد که با توجه به آدرس آن فروشگاه ثبت شده است. شما می توانید پس از جستجو ، فروشگاه مد نظرتان را یافته و با مسیریابی که در صفحه مشخصات فروشگاه می باشد نسبت به یافتن کوتاهترین مسیر در کمترین زمان به محل فروشگاه مراجعه نمایید.