آدرس : اسکندری شمالی پلاک ۱۰۹ طبقه ۳ واحد۵

تلفن : ۶۶۹۳۶۶۲۷  ۶۶۴۲۸۳۳۷

ایمیل : info@mymashal.ir